održivost

Održivost se ne sastoji samo u materijalnim resursima i postojanim izvorima finansiranja.

Mnogo važnija za rezultate rada je ona održivost koja obezbeđuje stabilan sistem, konstantan prenos znanja i iskustava i profesionalan tim koji posvećeno radi svoj posao.

Ova vrsta održivosti obezbeđuje se postavljanjem dobrih pravila, stvaranjem sistema koji ne zavisi od pojedinaca i prihvatanjem unutrašnjih i spoljašnjih principa rada koji služe kao smernice prilikom sprovođenja aktivnosti.

kakav ste sistem izgradili?

Popunite upitnik i saznajte


Možda ste izgradili sistem kome ne treba poboljšanje? Možda vam je potrebno samo malo da bi sistem bio održiv i maksimalno produktivan?

FSC vam nudi besplatnu uslugu procene vaših potreba. Popunite upitnik i poslaćemo vam opštu procenu u najkraćem roku.

izazovi

FSC pomaže u suočavanju sa svim izazovima tokom rada organizacije ili kompanije.

Mesečni paket

Umesto da zapošljavate više ljudi, angažujte FSC. Pružamo vam sve usluge koje izaberete na mesečnom nivou i garantujemo za njihov kvalitet.

FSC vam nudi mesečne pakete u kojima su kombinovane usluge koje pružamo. U paketu dobijate sve usluge koje izaberete na redovnom mesečnom nivou. Ugovor o pružanju usluga potpisuje se na vremenski period koji vama odgovara.

Na ovaj način, FSC eksperti vam stoje na raspolaganju u mesečnom vremenskom obimu o kom se dogovoorimo.

Usluge koje na ovaj način dobijate sami birate. Na osnovu ugovora, FSC može da vam pruži redovne usluge upravljanja ljudskim resursima, pravnih saveta, održavanja sistema, administrativnih poslova i svih drugih usluga koje su vam potrebne.

Cena svih usluga, kao i mesečnih paketa određuje se na osnovu vaših potreba i obima usluga koje želite. Okvirni cenovnik možete preuzeti ovde. Za više informacija obratite nam se mejlom na info@fullsupport.rs.

Društveno odgovorno poslovanje

Podrška organizacijama civilnog društva

FSC je socijalno odgovorna kuća posebno usmerena na promovisanje ljudskih prava.

Brza preporuka

Vodič za primenu Zakona o udruženjima
Građanske inicijative

Vodič za primenu novog Zakona o udruženjima ima za cilj da udruženja upozna sa novinama u Zakonu, da olakša uskladjivanje akata postojećih udruženja sa odredbama novog zakona, kao i da pomogne osnivanju i registraciji novih udruženja. Dalje...

Jačanje civilnog društva u Srbiji
istraživanje Misije OSCE-a u Srbiji

Podrškom istraživačkom projektu o održivosti OCD-a u Srbiji, nadamo se da ćemo pomoći državnim vlastima, međunarodnim donatorima i OCD-ima da se prilagode promenama koje nastupaju u oblasti građanskog aktivizma. Dalje...